Fundació Ferrer i Guàrdia

La Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia és un think tank generador de coneixement que des de la investigació social aplicada, aporta propostes estratègiques i assessoraments a les administracions públiques i altres organitzacions.

La Fundació Ferrer i Guàrdia realitza també activitats de suport al moviment associatiu i té aliances amb entitats arreu d’Europa.