Libertad de expresión y de información

Les llibertats civils constitueixen murs de contenció a la intervenció impune de l’estat, són zones privades reservades als individus. Karl Loewenstein

Es crea un problema, una “situació” prevista per a causar certa reacció en el públic, amb l’objectiu que es demanin les mesures que cal que acceptin. Per exemple: deixar que s’intensifiqui la violència, o agreujar conflictes socials, fent que la ciutadania demani més seguretat en perjudici de la llibertat. Noam Chomsky

El control de la premsa concentrada en una entitat, amenaça la llibertat d’opinió” K. Loewenstein

“Cap empresa pot tenir més d’un mitjà de comunicació. Cap mitjà pot dependre en més d’un 0’5% del seu pressupost d’un sol anunciant” Convenció pels nous mitjans de comunicació. Christian Felber a l’Economia del Bé Comú