Privacidad / identidad

Durant el 2013 Facebook va assolir 1.150 milions d’usuaris, You Tube 800 milions, Twitter 500 milions, Whatsapp 300 milions i Google+ 350 milions. Mai abans, cap empresa, corporació o estat havia disposat d’un volum similar d’informació.

Amb les nostres dades, els operadors exploten informacions voluntàriament facilitades per nosaltres mateixos què, degudament comercialitzades, generen ingents beneficis. Moles-Plaza

Les xarxes socials democratitzen l’opinió:
Durant el 2013, el 23’8% dels alemanys van emetre algun tipus de posicionament a les xarxes socials sobre el seu govern. A Espanya ho van fer més de la meitat –el 53’3%-. A Egipte pràcticament el 79% del total de la seva població.

Si creiem que l’intercanvi d’arxius musicals o audiovisuals ha de ser gratuït, sense beneficiar l’autor reconegut, difícilment podrem defensar que l’ús lliure de les nostres dades per part de tercers ha de reportar-nos un benefici.” Moles-Plaza

La defensa de la intimitat en una societat tecnificada digitalment, ja no té sentit. Reg Whitake (Professor emèrit de la Universitat de Iork)

Les xarxes socials disposen d’enormes quantitats d’informació sense control facilitades per cadascú de nosaltres.

“Conscious of its spiritual and moral heritage, the Union is founded on the indivisible, universal values of human dignity, freedom, equality and solidarity” Preamble to the Charter of Fundamental Rights of the European Union

Public Perceptions of Privacy and Security in the Post-Snowden Era